Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků i samotní žáci, 

vrátili jsme se z jarních prázdnin do období, kdy je naše hlavní poslání (umělecky rozvíjet naše děti) ochromeno pandemií. Vláda ČR rozhodla, že až do odvolání bude zakázána činnost všem školám a školským zařízením. Důvodem omezení školní docházky je zamezení šíření viru mezi žáky a poté mezi námi a našimi rodiči. Toto rozhodnutí vlády jsme museli respektovat a školu uzavřít.

Naši učitelé se v tomto období propojí s vámi rodiči a žáky pomocí e-mailu nebo chytrých telefonů a budou se snažit dodat studijní materiál a ti technicky zdatnější možná i virtuálně učit. Tato situace je pro nás všechny úplně nová a žádám vás o shovívavost, když se něco nebude dařit.

Žádám vás také o trpělivost a chladnou hlavu při řešení otázek školného. Množí se případy, kdy rodiče nechtějí zaplatit školné za druhé pololetí (byť jsou v prodlení a splatnost byla 28.2.2020) nebo chtějí vrátit školné za období (které ani v této chvíli nevíme, kdy skončí), kdy žáci nebyli ve výuce.

Tuto novou situaci intenzivně řeší naše zastřešující organizace AZUŠ s ministerstvem školství.

Podle informací, které máme k dispozici by odpovědi na naše společné otázky mohly být začátkem měsíce dubna.

Na závěr bych chtěl vyjádřit přání, abychom co nejdřív zvládli pandemii Koronaviru a mohli se zase v klidu věnovat svému poslání.

Tomáš Hvězda