Úspěšný rok tanečního oboru

Taneční obor získal letos v dubnu v Krajském kole soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ v Hronově stříbrné pásmo s oceněním (choreografie Chrono numero) a zlaté pásmo s oceněním (choreogreografie Jak...kudy...a kam?).

Choreografie Chrono numero rovněž reprezentovala ZUŠ v Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla - XXIII. OTEVŘENO KOLÍN a byla zařazena i do prestižního večerního galaprogramu. Jana Mrovcová a Veronika Špačková byly nominovány se svými choreografiemi "Chrono numero" a "Toto-i-tamto" též do finálového večera TANEČNÍHO UČITELE ROKU 2018, který se konal 6. června v sále Městské knihovny v Praze.

Taneční obor (7. ročník) byl přizván paní Martinou Pavlasovou, vedoucí folklorního souboru Barunka v České Skalici, k účasti na programu MAJÁLES, toť Máj a Les. Vedoucím hudební složky je Michael Pospíšil a pod jeho vedením program doprovází hudební skupina Ritornello z Prahy. ( http://ritornello.cz )

Nejbližší vystoupení bude v neděli 24.6.2018 v 10 hodin v lomu Sv. Klimenta ve Stanovicích u Kuksu na vernisáži sochařského symposia.

http://www.obec-stanovice.cz/e_download.php?file=data/editor/20cs_3.pdf&original=SKM_C3110180604183800.pdf )