Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany II.

V zářijovém čísle novoměstského zpravodaje slíbil nový pan ředitel Tomáš Hvězda, že v dalších dílech pravidelného okénka budeme podrobněji představovat jednotlivé obory, které se na ZUŠ vyučují. Nejprve Vás však blíže seznámíme s chodem školy, který se v drobných obměnách opakuje rok co rok.

Co Vás ve škole čeká-krok po kroku aneb Slovník každého „ZUŠkaře“

Přihláška: Přihláška na ZUŠ se podává vždy do konce června. Škola má tak dostatek času, zpracovat množství přihlášek a učitelé mají čas, připravit se na své žáky. Stávající žáci mají povinnosti odevzdat přihlášky po postupových zkouškách do vyššího ročníku – v letošním školním roce to bude v týdnu 17. – 21. 6. 2019.
Zcela noví žáci, kteří do školy ještě nechodí, mají na podání přihlášky čas právě do konce června.

Zápis: První dva dny nového školního roku jsou určeny k tomu, aby se každý žák nahlásil ke svému učiteli, se kterým si následně bude domlouvat rozvrh hodin.

Rozvrh hodin: Sestavení rozvrhu je každý rok velice složitým úkolem. Učitelé se snaží vyhovět požadavkům dětí i rodičů, protože v množství dalších zájmových činností a školních povinností to není mnohdy jednoduché. Nicméně vždy lze najít řešení a při vzájemné komunikaci vše dobře dopadne. Domluva rozvrhu však neplatí pouze pro individuální výuku. Kolektivní obory (Výtvarný, Taneční a Literárně-dramatický) a hudební nauka se vyučuje po ročnících. Každý ročník či každá třída má v rozvrhu místo na společné hodiny.

Interní vystoupení: Během školního roku čeká malé a mladé umělce řada soutěží a přehlídek, kde můžou předvést své dovednosti a schopnosti. Interní vystoupení, která se konají ve známém prostředí školy, v doprovodu spolužáků a učitelů, slouží k tomu, aby si žáci postupně zvykli na veřejné vystupování, které může být dost náročnou zkouškou. Publikum „na zkoušku“ tvoří většinou ti nebližší, jako rodiče, prarodiče sourozenci atd. Interní vystoupení si plánuje každý učitel se svými žáky zvlášť. Probíhají většinou od února do dubna.

Soutěže: Pro každý obor existují soutěže, kam se žáci školy mohou přihlásit. A to jak v individuálních tak kolektivních disciplínách. Jde o soutěže jednotlivých nástrojů, menších i větších hudebních těles, soutěže sólového i sborového zpěvu, výtvarné soutěže, soutěže tanečních souborů, divadelních souborů a jednotlivců v přednesu neboli recitaci. Soutěže pro Základní umělecké školy jsou vyhlašovány každý rok a vždy pro jiné obory. Letos jsou vypsané soutěže: V komorní hře s převahou dechových nástrojů, V komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, Ve hře na akordeon, V Literárně-dramatickém oboru a Ve sborovém zpěvu. Soutěže samozřejmě nejsou jedinou možností prezentace žáků a školy, jak se dočtete dále.

Postupové zkoušky: V týdnu postupových zkoušek se každý žák prezentuje s dílem-výstupem, na kterém pracoval v průběhu školního roku. Výstup žáků hodnotí většinou čtyřčlenná komise, která uděluje známku na základě provedeného uměleckého výkonu. Tyto výsledky pak rozhodují o postupu žáka do vyššího ročníku.

Absolventské koncerty, práce, představení: Když se žák ocitne na konci svého studia (na I. stupni v 7. ročníku, na II. stupni ve 4. ročníku), čeká ho završení jeho získaného základního uměleckého vzdělání. Absolventi se předvedou na veřejně pořádaných koncertech, představeních a výstavách.

Náplň školy však není pouze o pravidelných hodinách a o zkouškách. Díla a výstupy žáků ZUŠ často překračují nejen zdi školy, ale také hranice svých tvůrců.

Výstupy, koncerty, zájezdy

První možností ukázat se před publikem a posluchači bývá v období adventu, kdy škola pořádá vánoční pořady a vystoupení. Již tradiční je vánoční vystoupení v Sokolovně, kde se představují všechny obory při společném večeru. Veliký ohlas měl Živý betlém na Husově náměstí, který se letos zopakuje. A neopomeňme také koncerty Novoměstské filharmonie a účinkování hudebníků na mnohých dalších kulturních akcích.

Žáci se aktivně podílejí na kulturních akcích města. Jednou z takových jsou Brány města dokořán. Letos se tato akce konala 8. září a k vidění a poslechu zde vystoupil Dechový orchestr ZUŠ a Taneční obor. Dále se škola zapojuje například v rámci Smetanovských dnů.

O konkrétních aktivitách jednotlivých oborů Vás budeme informovat v dalších číslech našeho okénka. Sejně tak budou představováni učitelé naší školy, kteří ji naplňují a vytváří jejího uměleckého a lidského ducha.

Milí čtenáři a příznivci ZUŠ. Nyní jste stručně seznámení s tím, co se po celý školní rok děje za zdmi naší školy i mimo ně. V příštím čísle se můžete těšit na první z oborů, který začneme podrobněji představovat – Literárně-dramatický obor.

Pozor, novinka!
V každém čísle našeho okénka je prostor pro Vás, pro čtenáře. Mimo rozhovory a ankety rádi zveřejníme Vaše příspěvky či reakce, týkající se naší ZUŠ. Pokud chcete využít tuto možnost, prosím kontaktujte ředitele školy, vždy do 10. v měsíci. Okénko pro čtenáře může patřit právě Vám! Těšíme se na Vaše příspěvky.

ANKETA

Co se Vám vybaví, když se řekne Základní umělecká škola (dříve Lidová škola umění)?

Marcela, 49: Děti, které sedí na náměstí na stoličce a kreslí.

Stáňa, 33: Flétna! A pak zpětně pocit, že i mě (antitalenta) byli schopni naučit hrát podle not.

Petr, 25: Klavír, sbor, dramaťák, hudebka…

Ivana, 34: Nauka a hra na klavír, která mne tehdy fakt nebavila.

Stanislav, 51: Český unikát, něco, co jsem v dětství ke své smůle nezkoušel.

Tereza, 27: Velké schodiště, zlaté zábradlí a charakteristické vůně.

Lída, 55: Moje děti – každodenní, alespoň hodinové cvičení na zvolený nástroj. Vystoupení a zkoušky. Výchova k zodpovědnosti a povinnosti. Díky maximálnímu vyplnění volného času aktivitami ZUŠ, omezení vlivu negativního prostředí (alkohol, drogy, PC).

Jan, 27: Výjezdy s orchestrem do zahraničí. Skvělé vzpomínky, sranda a parta.

                                   Psala a ptala se Lucie Kotěrová (učitelka Literárně-dramatického oboru)