Pravidelné okénko do Základní umělecké školy Bedřicha Smetany IV

Tentokrát přiblížíme TANEČNÍ OBOR.

Rytmus, hudba, sukně, piškoty (nemyslíme dezert), vznešené pohyby a rýsující se choreografie. Vstupte do tanečního sálu!

Obsah a charakteristika oboru– „Do života vkročíme kultivovaným pohybem!“

Do oboru dochází cca 100 žákyň. Taneční obor na ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují má studijní zaměření - SOUČASNÝ TANEC. Co všechno současný tanec obnáší?

Přípravná taneční výchovapro děti ve věku5 - 7 let. Výuka probíhá 1x týdně 65 minut. Nenásilnou formou her a hravých cvičení připraví děti ke zvládnutí dalších stupňů výuky (rytmická průprava, hra se zpěvem, práce s míčky, se šátky, s obručemi, ztvárnění vlastních námětů z přírody i z pohádek).

První stupeň tanečního oboru je pro žáky 2. - 8. třídy základní školy a vyučuje se ve 2 - 4 hodinách týdně. V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava a taneční praxe opět hravou formou a s doprovodem korepetitora. Ve 3. - 7. ročníku se žáci seznámí se základy klasického i lidového tance a především s tancem současným a jeho pohybovými principy (řízení pohybu z těžiště, švihy, vlny, impulsy, využití spirály ...). Současný tanec uvolní tvořivé schopnosti dětí, samozřejmou součástí předmětu je taneční improvizace.

Druhý stupeň tanečního oboru je pro žáky od 9. třídy základní školy s výukou 4 hodiny týdně. Studium druhého stupně trvá čtyři roky. Druhý stupeň studia navazuje na stupeň první, výuka je zaměřena převážně na současný tanec a taneční improvizaci. Žákyně jsou vedeny k tvůrčí umělecké činnosti, vytvářejí si osobitý pohybový slovník, vytváří se pevný kolektiv a originální kolektivní práce. Děvčata se seznámí i s historickým tancem a tanci jiných národů.

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí a poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožňuje uplatnění v souborech zájmové umělecké činnosti nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základu tance vhodným předpokladem.

Taneční obor se pravidelně účastní soutěží ZUŠ a tanečních přehlídek v Kutné Hoře, Kolíně, Jaroměři a v Praze.

Cíle a vize oboru – k čemu žáky směřujeme?

Cílem TO je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb. Člověka aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech.

Představujeme učitele TO

Mgr. Simona Lehká – učitelka tanečního oboru - záskok za mateřskou dovolenou

Mgr. Veronika Špačková dis. – mateřská dovolená

Mgr. Ludmila Válková – učitelka tanečního oboru

Aktuality z oboru

Největší úspěch je nominace choreografie Jany Mrovcové CHRONO NUMERO do celostátního finále soutěže Zlatý oříšek. Kde nás reprezentují žákyně: Uherová, Fričová, Spilková, Machová, Skaláková, Likavcová, Machová, Čtvrtečková, Horáková, Vrzáčková.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

V roce 2019 nás čeká celá řada soutěží a přehlídek, ale asi nejvíce Vás chceme pozvat na představení Tanečního oboru v sokolovně Nového Město nad Metují dne 28. 5. 2018.

A co na to děti?

Na tancování mě nejvíce baví gymnastika. Někdy to je, ale dřina. Jsou tady super holky a kluci.(Market H.)

Tancovat mě baví! Mám ráda taneční hry.(Vendy V.)

Balet je super!(Máťa M.)

Tancujeme a hrajeme si.(Lea P.)

Asi častá otázka – je Taneční obor i pro kluky?

Jasně! Od září 2019 otvíráme ročník pouze pro chlapce. Lekce budou věnované převážně současnému tanci. (L.Válková)

Ve spolupráci s Ludmilou Válkovou (učitelkou TO) zpracovala a ptala se Lucie Kotěrová (učitelka LDO)