Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení na ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují pro školní rok 2019/2020 se bude konat 20. - 21. května 2019 od 14:00 do 17:00

Průběh + informace:

1) Podání elektronické přihlášky nejpozději do 17. května 2019 (ve výjimečných případech je možné vyplnit přihlášku na místě)

 

2) Zahájení přijímacího řízení se bude konat v učebně hudební nauky (přízemí budovy č.p. 1209).

V hudební nauce bude dítě formou hry vyzkoušeno z hudebních předpokladů. Dostanete zde také průvodní list, na kterém bude uvedeno číslo. Pod tímto číslem bude dítě procházet přijímacím řízením a z důvodu anonymity bude právě toto číslo zveřejněno ve výsledcích přijímacího řízení. Na průvodním listu budou také znázorněny jednotlivé nástroje, které je možné navštívit.

 

3) Dále bude následovat návštěva jednotlivých pedagogů.

Ti na vás budou čekat v označených třídách a předvedou vám jimi vyučované nástroje. Zároveň také prověří předpoklady žáka pro daný nástroj. Pokud máte jasnou představu o budoucím nástroji, můžete navštívit přímo pedagoga vyučující vámi vybraný nástroj. Doporučujeme však navštívit více pedagogů. V některých případech se představa neslučuje s předpoklady dítěte na daný nástroj.

 

4) Po návštěvě jednotlivých pedagogů je nutné zakončit přijímací řízení v ředitelně školy. (1. patro budovy č.p. 1209).

V ředitelně školy budete podepisovat předem zaslanou přihlášku, která se propojí s číslem z průvodního listu. Bez podpisu je přihláška neplatná.

 

5) Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách a v budovách školy dne 24. června 2019.

 

Naším cílem je, aby budoucí žák prožil příjemné první setkání s naší školou a zároveň se seznámil i s jinými nástroji, než které sám zná. Přijímací řízení se koná z důvodu vyššího zájmu o studium v předešlých letech, než dovoluje kapacita školy.

Těšíme se na vás.