Poděkování pedagogům a žákům Smyčcového oddělení

Dne 1. 3. 2019 proběhlo v ZUŠ B. Smetany v Novém Městě nad Metují školní kolo soutěže ZUŠ, kterého se zúčastnilo celkem 20 žáků v 6 komorních tělesech (jedno duo, dvě tria a tři kvarteta). Soutěž byla výborně zorganizovaná, porota se snažila o příjemnou atmosféru. Všichni účastníci soutěže si kromě pochvaly za svoji práci odnesli domů i diplom a dárky s hudebními motivy, které finančně podpořilo SRPŠ naší školy.

Z těchto těles vybrala porota složená z pedagogů smyčcového oddělení tři komorní tělesa, aby reprezentovala naší školu v krajském kole Celostátní soutěže ZUŠ dne 9. a 10. 4. 2019 v Polici nad Metují.

Máme velikou radost, že našim žákům se na soutěži dařilo, hráli krásně a získali ve veliké konkurenci od odborné poroty velmi pěkné ocenění.

Violoncellové kvarteto Cellissimo 1. cena

Houslové trio 1. cena

Trio E 3. cena

Veliké poděkování a blahopřání patří všem účastníkům soutěže a jejich pedagogům za výborně odvedenou práci!

Vážení rodiče a žáci, pokud si přejete také slyšet komorní tělesa a orchestry naší školy, které mají velmi vysokou hudební úroveň, máte možnost si je přijít poslechnout na některý z koncertů ZUŠ. Jste srdečně zváni např. na Závěrečný koncert naší školy dne 31. 5. v koncertním sále zámku v Novém Městě nad Metují, nebo ZUŠ Open, jež se koná 1. 6. na náměstí v Novém Městě nad Metují.

 

Za Smyčcové oddělení Irena Rybáčková