Z důvodu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) bude fotogalerie dostupná až od nového školního roku, a to po sesbírání vyjádření o souhlasu či nesouhlasu se zveřejněním obrazového materiálu žáků.

 

Děkujeme za pochopení