Irena Rybáčková, dipl. um.

Irena Rybackova

Obor 
housle, viola

Vzdělání
1982-1987 – Lidová škola umění Náchod – hru na housle jsem studovala u Viktora Špráchala, který vedl žáky k improvizaci a k širšímu vnímání hudebních žánrů, jeho žáci hráli kromě klasických houslových kusů i skladby folkové, country nebo třeba lidovou muziku. Byl všestranně vzdělaný, a tento rozhled předával svým žákům, za což mu zpětně (in memoriam) velice děkuji.

1987-1990 - Lidová škola umění Hronov a Lidová škola umění Nové Město nad Metují – hru na housle jsem studovala u Dušana Vrchoslava, pedagoga, který se svým žákům velice věnoval, rozvíjel je nejen po sólové stránce, ale vedl je i k lásce ke kolektivní hře. Všude, kde za svůj život vyučoval, založil orchestr. Taktéž byl zakladatelem Komorního orchestru při ZUŠ Nové Město nad Metují, na který navázala svojí činností současná „Novoměstská filharmonie“.

1990-1997 - Konzervatoř Pardubice – hru na housle jsem studovala u Mgr. Dalibora Hlavy a Mgr. Jaromíra Křováčka, kteří se mi při výuce pečlivě věnovali. Měla jsem veliké štěstí, že jsem se v životě setkala s tak poctivě vyučujícími pedagogy, každý byl povahově jiný, ale všichni měli jednu věc společnou, měli rádi své žáky, záleželo jim na nich, pečlivě se jim věnovali… na jejich hodinách bylo cítit, že mají rádi svoji práci učitele houslí a hlavně, že milují hudbu.

Neustále se vzdělávám v metodice hry na housle, violu, ale  i na jiné nástroje. Čtu nové pedagogické knihy, sleduji vývoj v našem oboru na internetu a účastním se hudebních kurzů a seminářů. Dále jezdím velmi ráda s žáky z mé houslové a violové třídy na interpretační konzultace k pedagogům z konzervatoří a vysokých škol.

Praxe 
Od roku 1995 vyučuji na ZUŠ v Novém Městě nad Metují předmět „ Hra na housle“ a „Hra na violu“. Dále se věnuji mnoho let výuce kolektivní hry. V současné době vedu „Cvrčky“ (Příprava k souhře pro začínající hráče na smyčcové nástroje). Před MD jsem vedla smyčcový soubor „Housličky“, z kterého postupně vznikl smyčcový orchestr „Archi con brio“, který v současné době diriguje Jaroslav Rybáček. Jsem umělecká vedoucí smyčcového orchestru „Archi con brio“ a symfonického orchestru „Novoměstská filharmonie“, což znamená, že se spolupodílím na vedení těchto těles (organizování koncertů, propagace orchestrů v tisku, psaní žádostí o finanční příspěvky, korespondence s Ústřední uměleckou radou ZUŠ, dramaturgie, smykování a prstokladování skladeb, vedení orchestrálních partů…a mnoho dalšího…a samozřejmě, že si v Novoměstské filharmonii za odměnu ráda zahraji na koncertech, protože symfonickou hudbu miluji.

Kontakt 
601 156 149 , 605 837 483
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doplňující informace

Motto naší třídy:

„Vím, že mám housle rád/a,
a že hudba je mi vším.
Nevím však, kam až sahá moje kapacita,
ale budu se v rámci svých možností snažit
dosáhnout toho nejvyššího cíle.“

1

Hudební desatero dětí - pro rodiče a fanoušky

 • Fanděte a povzbuzujte
 • Oceňujte naše dovednosti, ale hlavně snahu
 • Pomáhejte nám, abychom se zlepšovali
 • Neraďte nám křikem, co máme dělat, radí nám pedagog
 • Respektujte ostatní hudebníky a jejich fanoušky
 • Zatleskejte i ostatním žákům, kteří se snaží
 • Nenadávejte porotcům na soutěžích, i oni nám pomáhají růst
 • Nechtějte výhru za každou cenu, v životě jde o víc
 • Hlavní cíl hudby není vítězství, ale radost ze hry
 • Bavte se s námi, hudba je zábava 
  2

Mám velikou radost, že žáci z mé třídy hrají rádi na housle/violu a milují hudbu.

3

Hrají na koncertech a dalších kulturních akcích.

4

Jsou úspěšní u přijímacích zkoušek na konzervatoře a VŠ (V. Vlčková, P. Chudá, M. Jindra, L. Hartmannová, K. Kavková, P. Kratěnová, T. Venclová...)

5

Pavla Kratěnová složila úspěšně přijímací zkoušky na Konzervatoř v Pardubicích a přijímací zkoušky na Univerzitu v Hradci Králové.

6

Tereza Venclová složila úspěšně přijímací zkoušky na Univerzitu Karlovu v Praze.

 

Sólově se účastní soutěží (M. Dostál, D. Štol, M. Jindra, V. Vlčková, P. Chudá, V. Chudý, P. Kratěnová, V. Nováková, Dorota Macková, Laura Rejtharová…). 

7

S orchestrem Archi con Brio a Novoměstskou filharmonií velmi úspěšně reprezentují na celostátní a mezinárodní úrovni naše město a Českou republiku:

8

1. cena „cum laude“  na prestižním mezinárodním hudebním festivalu „Europees Muziekfestival voor de Jeugd“ v Belgii
1. cena v kategorii symfonických těles a „Cena města Vídně“ pro absolutního vítěze soutěže na mezinárodním hudebním festivalu “Youth & Music in Vienna“
1. cena v kategorii symfonických těles  na „Mezinárodním mládežnickém hudebním festivalu“ v Bratislavě
1. cena v ústředním kole Celostátní  soutěže ZUŠ v Olomouci a „Cena České filharmonie“
1. cena v kategorii symfonických těles a Cena pro absolutního vítěze soutěže na mezinárodním hudebním festivalu „Musica Festa Florence” v Itálii

 

Je krásné sledovat bývalé žáky naší školy, jak i po absolvování ZUŠ nadále aktivně hrají na hudební nástroje, podílejí se na kulturním dění našeho města a někteří se do naší ZUŠ již vrací se svými malými dětmi a vedou je k lásce k hudbě.

9