Pěvecké sbory ZUŠ Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují

Sbormistryně
Mgr. Magdalena Mertlíková

 

MALÍČEK
Dětský pěvecký sbor Malíček ZUŠ Bedřicha Smetany navštěvují děti od 5 let a žáci prvních tříd ZŠ. Malíček pravidelně vystupuje na koncertech ZUŠ v Novém Městě nad Metují, ale také na každoroční výstavě „Vánoce s květinou“ na novoměstském zámku a účastní se přehlídky novoměstských sborů „Novoměstská písnička“. V roce 2008 získal bronzové pásmo na soutěžní přehlídce pěvec. sborů v Hradci Králové a dvakrát se také zúčastnil Perníkového festiválku v Pardubicích. Repertoár Malíčku tvoří písně umělé i lidové, často za doprovodu různých rytmicko-melodických nástrojů, s pohybem, doplněné někdy i různými převleky.

 

PROSTŘEDNÍČEK 
Dětský pěvecký sbor ZUŠ B.Smetany Prostředníček navštěvují děti od 2. do 5. třídy. Repertoár sboru tvoří písně lidové i umělé, většinou jednohlasé, někdy i dvojhlasé. Prostředníček se v minulých letech zúčastnil několika festivalů a soutěžních přehlídek např. Hořický sborníček, Zahrada písní v Praze nebo soutěžní přehlídky pěveckých sborů v Hradci Králové, kde se umístil ve zlatém a stříbrném pásmu.

 

PALEČEK 
Paleček je nejstarším oddělením dětského sboru ZUŠ B.Smetany a navštěvují ho děti od 6. třídy ZŠ do 18 let. Jeho repertoár tvoří skladby různých období, od renesance po současnost, úpravy lidových písní, populární skladby. Paleček se pravidelně účastní různých festivalů a přehlídek, u nás i v zahraničí. Mezi jeho největší úspěchy patří zlatá medaile ze soutěžního festivalu v Neerpeltu v Belgii a také stříbrná medaile na soutěži Festa choralis v Bratislavě.  

 web1

web2