Hudební obor - strunné nástroje

Očekávané výstupy představují přehled učební látky od začátku až po dokončení studia na druhém stupni základních uměleckých kol. Obsahují standard, požadovanou úroveň hry a zpěvu, kterou by měl žák v jednotlivých ročnících zvládnout.

V průběhu výuky je kladen důraz na individuální charakter vyučování. Pedagog volí různé metody, postupy a školy podle svého přesvědčení a zkušenosti. Technická cvičení jsou pomůckou a prostředkem k technickému zvládnutí a interpretaci přednesových skladeb, na kterých žák dále rozvíjí svoji hudebnost, estetické cítění a emocionálnost. Rozsah technických a přednesových studijních materiálů je volen tak, aby poskytoval dostatečný prostor pro vytváření kvality požadovaných výsledků.

Rozvíjení hudebnosti výrazně napomáhá a motivuje hra v kolektivu, proto je nepostradatelnou součástí vyučování.

Důležité je žáka vést ke kritickému hodnocení vlastního výkonu a tím k samostatnému studiu. Tato aktivizující práce je zejména ve vyšších ročnících zárukou studijního úspěchu a uplatnění získaných znalostí v praxi.

Všichni žáci hudebního oboru můžou v případě vážného zájmu požádat vedení školy o zvýšenou hodinovou dotaci zvoleného nástroje. ( studium konzervatoře, či jiné umělecké školy )

Hodina probíhá v počtu 1 – 3 žáků. Všichni žáci jsou povinni absolvovat celou vyučovací lekci.

Studijní zaměření

Hra na kytaru
Hlavním obsahem výuky hry je především hudba všech slohových období, součástí výuky jsou také v základní míře doprovody a akordy. Klasická kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Uplatňuje se jako sólový nebo doprovodný nástroj, stejně tak se využívá v komorní a orchestrální hře.K výuce se obvykle přijímají děti ve věku už od 6 let..

Hra na loutnu
Loutna dnes je svébytným zcela autonomním nástrojem, který získává širokou popularitu, zejména  v oblasti interpretace tzv. Early Music. Základním obsahem výuky hry je především hudba v období středověku až baroka. V oblasti komorní hry nástroj slouží jako doprovodný při hře bassa continua. Možné je též nástroj využít i v moderní hudbě. Důležitým fenoménem jsou transkripce loutnové hudby pro kytaru. Loutna by rozhodně neměla plnit úlohu nástroje, který patří historii a který by žáka měl odvádět od moderního, soudobého vnímání umění a kultury. Spíše se jedná a část pestré mozaiky, která má vytvářet povědomí a vztah o autentické témbru, interpretaci a historii hudby.

Hra na basovou kytaru
Basová kytara (také baskytara) je strunný hudební nástroj, který v moderní hudbě nahrazuje funkci kontrabasu. Basová kytara se začala používat v druhé polovině 20. století a dnes je rozšířena v mnoha hudebních směrech. Někdy pouze nahrazuje původně používaný kontrabas, jindy se stává velmi důležitým nástrojem doprovodným i sólovým v nejrůznějších uskupeních. Hlavním obsahem výuky hry je rozvinutí rytmicko-harmonického cítění, schopnosti hrát různé hudební styly a souhra s jinými nástroji. Součástí výuky je hra z not, podle akordických značek, tak i dle poslechu. Uplatňuje se jako sólový nebo doprovodný nástroj, stejně tak se využívá v komorní a orchestrální hře. K výuce se obvykle přijímají děti ve věku od 8-10 let, tak i starší začátečníci, kteří přecházejí z jiného nástroje.