Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Nové Město nad Metují

Historie školy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Novém Městě nad  Metují  vznikla  jako pobočka Hudební školy v Opočně v roce 1946 z iniciativy novoměstského notáře a milovníka hudby JUDr. Josefa Němce. V roce 1949 se škola osamostatnila, první ředitelkou byla jmenována Melánie Nováková, učitelka klavíru a zpěvu, původně z Tábora. Za jejího vedení škola získala vlastní budovu, bývalou radnici, která byla stavebně adaptovaná v létech 1951 až 1954. V roce ukončení adaptací byla v  Novém  Městě  odhalena i socha Bedřicha Smetany a škola dostala jméno tohoto národního skladatele do svého názvu. Tím je připomenuta  skutečnost, že Smetanův  rod  má hluboké vazby na naše město, a že život tohoto umělce zde má své kořeny. Z počátku se vyučovalo klavíru, zpěvu, akordeonu a hře na housle.                                                    

V roce 1958 přichází na školu nový  ředitel,  dosavadní učitel houslí z Opočna  Dušan Vrchoslav. Za jeho vedení na  škole  vzkvétala  nástrojová výuka hlavně houslí a violoncella. Tím byly položeny základy ke vzniku školního orchestru. Okrajově byly na škole vyučovány dechové nástroje. V roce 1961 vznikly v celé republice z hudebních škol lidové školy umění  (LŠU), které měly  již  všechny 4 obory (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický). Tato koncepce  spojení  čtyř uměleckých směrů je ve světě ojedinělá a jak se později ukázalo i velmi nosná a životaschopná. V těchto letech se škola rozšířila především o taneční obor zásluhou učitelky Olgy Podruhové.  Počet žáků ve výtvarném oboru se pohyboval okolo 40 žáků. Na krátkou dobu zde byl otevřen i obor literárně-dramatický.                 

V únoru 1976 vedení školy přebírá Miloslav Vondřejc, učitel klavíru a bývalý žák školy. V těchto letech měla škola cca 350 žáků. Zájem o docházku do LŠU stále stoupal, chyběly však prostory k vyučování. Taneční obor se vyučoval v koncertním sále, výtvarný obor v nevyhovujících pronajatých prostorách bývalé perníkářské dílny v č. 1207 (dům u Fričů). V roce 1981 byla tehdejším vedením města zakoupena budova 1238 na Husově náměstí pro rozšíření činnosti LŠU. Po dlouhých a namáhavých peripetiích byla otevřena 2. 11. 1987 rekonstruovaná, druhá budova LŠU, kde škola získala důstojné prostory pro taneční  a výtvarný obor, a 6 dalších učeben pro výuku hudebních nástrojů.  Zařízení  v  této době mělo kolem 430 až 450 žáků, začaly se postupně vyučovat téměř všechny hudební nástroje. V této době nebyl dostatek kvalifikovaných učitelů, proto  vyučovali  často  externí  učitelé. Velmi  kvalitní  byl v těchto letech  komorní pěvecký sbor zkušeného učitele Františka Krahulce. Po roce 1989 začali na školy přicházet mladí aprobovaní učitelé a kvalita výuky se začala zvyšovat. V této etapě  se na školu vrací jako dirigent Dušan Vrchoslav, obnovuje se činnost školního komorního orchestru, který vystupoval  i  zahraničí. Od roku 1981 pravidelně zkouší a vystupuje dechový orchestr, v současné době pod vedením uč. Tomáše Hvězdy. V roce 2001 na škole vznikají další pěvecké sbory pro všechny věkové skupiny, které vede Mgr. Magdalena Kožnarová, na škole se vyučuje žesťovým a  bicím nástrojům,  i  kontrabasu. Tato skutečnost napomohla vzniku velkého  symfonického tělesa, které zkouší  pod vedením  MgA. Jaroslava Rybáčka. V současné době toto těleso vystupuje pod názvem  Novoměstská filharmonie. Tento dirigent vede i smyčcový orchestr Archi con brio, který vznikl v roce 2010.

V posledních 15 letech se  počet  žáků se neustále zvyšoval, v roce 2000 měla škola přes 600 žáků.  V létech 2003 a 2005 bylo pro potřeby školy rozšířeno sociální zařízení a byla v půdních prostorách hlavní budovy vybudována zkušebna pro pěvecké sbory a dechový orchestr. V roce 2006 byly otevřeny pobočky – místa poskytovaného vzdělávání v obci  Jásenná u Jaroměře a v České Skalici. V roce 2008 škola získala pro Českou Skalici dalších 50 míst, takže současná kapacita školy je 700 žáků. Na škole vyučuje v roce 2012 cca 35 učitelů, výuka je z rozhodující části plně aprobovaná. Otevřeny  jsou  všechny obory a kapacita školy je zpravidla naplněná. Po dlouholeté a úspěšné práci Miloslava Vondřeje nastupuje v roce 2018 na místo ředitele dirigent dechového orchestru a učitel žesťových nástrojů - Tomáš Hvězda.

Budovy školy

1/ ředitelství a hudební  obor
Husovo nám. 1209 Nové Město nad Metují PSČ 549 01

2/ taneční, výtvarný a hudební obor
Husovo nám. 1238 Nové Město nad Metují PSČ  549 01

3/ hudební a literárně-dramatický obor
Husovo nám. 1225 Nové Město nad Metují PSČ  549 01

 namesti budovy

     

4/ hudební a taneční obor
Komenského 554 Česká Skalice PSČ  552 03 (základní škola)

skalice budova

 

Pro zaměstnance školy

přihlášení k Microsoft 365

přihlášení na email