Šmytec

Dirigentka
Věra Vlčková

O souboru
Činnost smyčcového souboru Šmytec (předmět Souborová hra) navazuje na komorní hru pro začátečníky Cvrčci (předmět Příprava k souhře). Zkušenější hráči - houslisté, violisté, violoncellisté, kontrabasisté zde uplatňují své dosud nabyté dovednosti z individuálních hodin a prohlubují si znalosti v kolektivní souhře.

Repertoár obsahuje vícehlasé (trojhlasé, čtyřhlasé, pětihlasé) písně a skladby. Smyčcový soubor Šmytec pravidelně vystupuje na akcich školy, pořádá soustředění, spolupracuje s pěveckými sbory a s hráči na další nástroje (klavír, bicí, kytara, flétna...)

Výuka probíhá jednou týdně v úterý 16:20 - 18:00 v podkrovní zkušebně na staré budově.

Na působení smyčcového souboru Šmytec navazuje hra v komorním smyčcovém orchestru Archi con Brio (předmět Orchestrální hra) pod vedením Jaroslava Rybáčka.