Cvrčci

Dirigentka
Irena Rybáčková

O souboru
cvrcci
Jedná se o předmět „Příprava k souhře“ pro začátečníky, kde se mladí houslisté, violisté, violoncellisté a kontrabasisté (od předškolního věku do cca 4. třídy ZŠ) prvně seznamují s kolektivní hrou.

Uplatňují zde své doposud nabyté dovednosti z individuálních hodin a rozvíjí je o dovednost společné souhry. Učí se vnímat druhé hráče, mít jednotný intonační, rytmický, smykový a dynamický hudební projev.

Rozvíjí vícehlasou hru, umění vnímat a dolaďovat se s druhým hlasem. Procvičují hru z listu. Náplní výuky je hra jednohlasých a vícehlasých lidových písní, koled, kánonů a drobných skladeb.

Na „Cvrčky“ (Příprava k souhře) plynule navazuje „Šmytec“ (Souborová hra), dále smyčcový orchestr „Archi con Brio“ (Orchestrální hra) a následně hra v symfonickém orchestru „Novoměstská filharmonie“ (Orchestrální hra).