Cvrčci

Dirigentka
Klára Homonaiová

O souboru
cvrcek 2016 kláraVyučovací předmět „Příprava k souhře“ – Cvrček nabízí pro začínající houslisty první seznámení se skupinovou hrou. Houslisté ve věku 1. až 4. třídy zde uplatňují své dosud nabyté dovednosti z individuálních hodin. Náplní výuky je hra lidových písniček, kánonů a drobných skladbiček v jednohlase i ve vícehlase. Žáci se učí hrát ve skupině s jednotným intonačním, rytmickým a výrazovým projevem.

Cvrček pravidelně vystupuje na koncertech školy, pořádáme soustředění a další zajímavé akce, jako například exkurze do houslařské dílny.

Na „Cvrčky“ (Příprava k souhře) plynule navazuje „Šmytec“ (Souborová hra), dále smyčcový orchestr „Archi con Brio“ (Orchestrální hra) a následně hra v symfonickém orchestru „Novoměstská filharmonie“ (Orchestrální hra).